Tempe Tahu Bacem inggih punika salah satunggaling tetedhan tradhisional ingkang bahanipun saking tempe lan tahu ingkang caranipun masak kanthi dipunbacem. Anggènipun mbacem tahu saha témpé kanthi dipungodhog ing toya ingkang sampun dipunsukani gula jawa saha uyah.

témpé tahu bacem

Caranipun damel besut

  1. Tahu dipundang rumiyin supados langkung éco.
  2. Tahu saha témpé dipunsukani gula jawa, toya, lan sarem, lajeng dipungodhog ngantos umub.

Delengan uga besut