Tak Lelo Lelo Lelo Ledung

Tak Lela Lela Lela LedhungBesut

tak lela lela lela ledhung

cup menenga aja pijer nangis

anakku kang ayu rupané

yèn nangis ndhak ilang ayune

tak gadhang bisa urip mulyo

dadiya wanita utama

ngluhurke asmane wong tuwa

dadiya pendhekaring bangsa

wis cup menenga anakku

kae mbulane ndadari

kaya buta nggegilani

lagi nggoleki cah nangis

tak lela lela lela ledhung

énggal menenga ya cah ayu

tak emban slendhang bathik kawung

yèn nangis mundak ibu bingung

tak lela lela ledhung

 

MaknaneBesut

Tembang punika salah satunggalipun tembang kanggé bocah ingkang kondhang wonten in tanah Jawi. 'Tak lela lela ledhung' biyasa ditembangaken kaliyan ibu ingkang nggendhong putra utawi putrinipun ingkang taksih timur.

Tembang punika tegesipun bapak utawi ibu nglela-lela putranipun supados énggal tilem, supados boten rewel.