Talbiyah

Talbiyah iku sajinis wacan kang diwaca déning para jamaah kaji/umrah nalika sajeroning kaanan ihram. Akèh maca talbiah ing sadawaning lelungan nganti tekan Mekah kanggo ngayahi rukun-rukun Kaji utawa Umrah.

WacanBesut

Transliterasi talbiyah:

Labbaika Allahomma Labbaik. Labbaik La Shareeka Laka Labbaik. Innal-Hamdah, Wan-Nematah, Laka wal Mulk, La Shareeka Laka.

Hukum maca talbiyahBesut

Jumhur Ulama, ngukuhaké yèn talbiyah iku disyariataké kanggo diwaca déning para Jamaah nalika sajeroning kaanan Ihram.

RujukanBesut