Tembung aran (sajeroning Basa Indonésia: kata benda utawa nomina) iku tembung sajeroning Basa Jawa kang nuduhaké jeneng utawa aran barang lan apa waé kang dianggep barang[1]. Sajeroning tatananing ukara, tembung aran tembung kang bisa dadi jejer (subyek) lan lèsan (obyek). Kayadéné sajeroning paramasastra Basa Indonésia, tembung aran ing paramasastra Basa Jawa uga ora owah sanadyan gunggungé barang punjul siji (jamak).

Tuladha:

  • Aku pancèn raket banget karo Bayu.
  • Sekolahanku nganakaké kagiyatan kémah kanggo nrima anggota penggalang anyar.

Pandhapuking tembung aran

besut

Tembung aran dibédhakaké dadi rong golongan, yaiku:

  1. Tembung aran kang maujud (wanguné kasat mata)
  2. Tembung aran kang ora maujud

Rujukan

besut

Deleng uga

besut

Pranala njaba

besut

Wacan

besut
  • DR. Purwadi, M.Hum. et al Tata Basa Jawa Penerbit Media Abadi, Yogyakarta ISBN 979-3525-50-9