Têmbung aran (sajeroning Basa Indonésia: kata benda utawa nomina), iku tembung sajeroning Basa Jawa kang nuduhaké jeneng utawa aran siji barang lan apa waé kang dianggep barang[1]. Sajeroning tatanan siji ukara, têmbung aran iki minangka tembung kang bisa dadi jejer (subyek) lan lésan (obyek). Kayadéné sajeroning paramasastra Basa Indonésia, têmbung aran ing paramasastra Basa Jawa uga ora owah sanadyan gunggungé barang punjul siji (plural).

Tuladha:

  • Aku pancen raket banget karo Bayu.
  • Sekolahanku nganakake kagiyatan perkemahan penerimaan anggota penggalang anyar.

Pandhapuking têmbung aranBesut

Têmbung aran dibédakaké dadi rong golongan ya iku:

  1. Têmbung aran kang maujud (wanguné kasat mata)
  2. Têmbung aran kang ora maujud

RujukanBesut

Uga delengenBesut

Pranala njabaBesut

WacanBesut

  • DR. Purwadi, M.Hum. et al Tata Basa Jawa Penerbit Media Abadi, Yogyakarta ISBN 979-3525-50-9