Nimpal, saking tembung timpal, inggih punika kegiyatan ngresiki kotoran kéwan ngagem cikrak.