Tlaga Warna

tlaga ing Pagunungan Diéng

Telaga Warna inggih punika salah satunggaling wisata alam ingkang wonten ing Kabupatèn Wonosobo, dumunung wonten kirang langkung 20 km saking pusat wonosobo. Telaga Warna inggih punika telaga vulkanik ingkang gadhah warna abrit, ijem, putih amargi wonten wlirang utawi sulfur.Telaga Warna sesandhingan kaliyan telaga pengilon, manawi telaga pengilon bening manawi Telaga Warna gadhah warna ingkang warni-warni nanging sapunika namung warna ijem kaliyan putih. Miturut cariyos ingkang dados sebab Telaga Warna gadhah warna ingkang manéka warni inggih punika wonten jaman rumiyin wonten bangsawan ingkang gadhah ali-ali ingkang sakti namung ali-ali punika dhawah wonten ing telaga lajeng telaga punika gadhah manéka warna. Nanging miturut panaliten ilmiah ingkang dados sabab Telaga Warna gadhah manéka warna inggih punika amargi wonten kandhutan wlirang utawi sulfur amrgi aktivitas vulkanik. Kandungan wlirang ingkang kasorot srengéngé ingkang damel Telaga Warna gadhah manéka warna.

Poto Tlaga Warna kala taun 2008.