Umlaut ing basa Jermanik

Umlaut ing basa Jermanika ya iku sawijining fénoména linguistik nalika sawijining swara mburi owah dadi swara ngarep. Fénoména iki uga diarani mawa jeneng umlaut i utawa mutasi i.

Fénoména iki wiwit ana lan katon ing sawatara basa-basa Jermanika sing séjé-séjé saka sakiwa-tengené taun 450 nganti 500 M lan mènèhi pangaribawa marang kabèh basa-basa Jermanika awal[1] kajaba basa Gotik.[2] Sawijining conto sing ngasilaké alternasi swara iki tuladané ing wujud jamak foot (sikil) sajeroning basa Inggris sing dadi feet (sikil-sikil) (saka rékonstruksi basa Jermanik proto */fōts/, jamak */fōtiz/).

Cathetan sikilBesut

  1. Cercignani, Fausto (1980). "Early "Umlaut" Phenomena in the Germanic Languages". Language. 56 (1): 126–136. doi:10.2307/412645.
  2. Cercignani, Fausto (1980). "Alleged Gothic Umlauts". Indogermanische Forschungen. 85: 207–213.