Vokal, iku ing basa Jawa yèn ditulis uga mau 'swara' utawa 'aksara swara'. Jeneng liyané hurup urip, lawané huruf mati sing mau konsonan.

Hurup urip iku ana 5 yaiku: a, i, u, e, o.ok