Waisnawa (Sansekerta: वैष्णव धर्म, IPA: [ʋəiʂɳəʋə d ʱ ərmə]), inggih punika salah satunggaling aliran wonten salebeting kapitadosan Hindhu. Prosès pamujaanipun langkung nyembah Wisnu (kaliyan awataranipun) minangka déwa paling inggil. Waisnawa punika minangka kapitadosan saha ajaran ingkang gadhah kuwajiban dipunlampahi déning ingkang nganut (wonten Hindhu asring dipunsebat Bakti Yoga)