Waprakeswara iku enggon sing suci kanggo upacara pamujaan déwa Syiwa. Ing tlatah Jawa tembung Waprakeswara iki padha maknane karo Baprakewara.