Warung punika panggènan tiyang sadéyan barang, panganan, dèdhaharan, unjukan, busana, lan sakpanunggalipun.

warung

Priyayi ingkang nindhakaken pedhamelan punika dipunsebat 'bakul'.