Wawancara ya iku golèk informasi saka wong kang diarani narasumber. Anggonmu wawancara marang wong kang luwih tuwa kudu gatekake tata kramane basa. Babagan kang perlu digatekake sadurungé nindakaké wawancara ya iku kaya kang ngisor iki:

 1. Nentokake topik wawancarane.
 2. Nemtokake tujuane utawa informasi apa kang péngin digoleki.
 3. Nyiapake pitakon- pitakon.
 4. Nemtokake sapa narasumbere.
 5. Gawe janji karo narasumbere, kapan lan ing papan ngendi anggoné ketemu kanngo wawancara utawa amrih becike manut kebiasaane narasumbere.
Wawancara

Sabanjure wektu wawancara kudu gatekake babagan kaya ing ngosor iki:

 1. Miwiti wawancara kanthi salam.
 2. Nganggo basa kang sopan lan miturut unggah- ungguhing basa.
 3. Pandelengane tumuju marang narasumber.
 4. Aja mènèhi pitakon- pitakon kang wangsulane "iya" utawa "ora".
 5. Pungkasi wawancara kanti agunging matur nuwun amarga narasumber wis mènèhi informasine.[1].

Cathetan suku

besut
 1. Kodhe basa ora trep. Yatmana, Sudi dkk. Kabèh Seneng Basa Jawa 2 SMA Kelas XI. ISBN 979-746-455-5. Yudhistira.Jakarta. (2005:18)


Delengen uga

besut