Wayang Kulit Gagrag Jawa Wetan

Wayang Kulit Gagrag Jawa Wétan uga bisa uga diarani Wayang Jek Dong (amarga ana ciri khas unine kepyak lan kendang ya iku "jek" lan "dong"). Wayang iki dibagi manèh dadi 3 gagrak ya iku Wayang Jawa Wétan gagrak Malangan, Porongan, Mojokerto. Wayang iki duwé wewengkon panyebaran ing Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Malang, Surabaya, Gresik lan Lamongan. Wayang iki duwé ciri khas, ya iku 2 kayon tinacep ing tengah kelir lan Semar Bagong ing tengah-tengahin kayon sakderenge partunjukan dimulai. Wayang iki gawé musik Slendro. Pathet ing wayang iki ana 4 ya iku Pathet Sepuluh, Wolu, Sanga, lan Serang. Caritané ya radha akèh bedane karo wayang gagrak liyané. Dalang-dhalang Jawa Wétan dhéwé duwé paguyuban Forladjaja jenenenge. Paguyuban iku digagas déning dhalang sepuh alm. Ki Suleman saka Pasuruan.