Wayang krucil iku sajinising wayang sing digawé saka kayu. Tontonan Wayang krucil wis rada langka. Sisa-sisa wayangé ana ing tlatah Blora kari didarbeni déning sawatara warga antarané déning dhalang Wayang Krucil Supangkat, Janjang, Jiken, Blora.Wayang Krucil, utawi ing tlatah liya dijenengi Wayang Klithik iku digawé saka kayu. Nanging rada béda karo Wayang Golèk sing awaké wangun gilig kaya manungsa,wayang krucil wanguné gèpèng, mémper wayang kulit.Déné gedebog sing lumrahé dienggo nancepaké wayang diganti naganggo kayu sing dibolongi.

Wayang krucil paraga Suyudana, gambar kolèksi Tropenmuseum