Werna wèb

werna kang dipigunakaké nalika ngerancang kaca web
(Kaelih saka Werna web)

Werna wèb ya iku warna-warna kang dipigunakaké sajeroning ngrancang kaca wèb, lan uga cara ndèskripsèkaké lan spesifikasi saka warna-warna mau.

Conto palet warna

Perancang wèb duwé kabébasan sajeroning milih warna kang bakal minangka èlemèn-èlemèn dhokumèn wèbé. Werna-warna kang dimaksud bisa dispesifikasèkaké nganggo triplet RGB sajeroning format heksadesimal (karan uga minangka triplet heksadesimal). Cara liya ya iku kanthi ngarujuk warna-warna mau nganggo jenengé sajeroning basa Inggris, nanging cara iki mung wates kanggo warna kang wis dikenal utawa dirumusaké. Kanggo variasi-variasi warna liya lumrahé dipigunakaké piranti lunak grafik utawa perkakas warna. Ing sisih tengen iki conto sawijining palet warna kang dumadi saka 2048 warna.

Sajeroning HTML

besut

Sajeroning kaca wèb kang nganggo format HTML warna-warna wèb bisa dipigunakaké liwat dhéfinisi stil (style) sawijining entitas. Mèh saben entitas HTML diwasa iki njurung panggunaan stil.

<b style="color:#FF9329;">Conto panggunaan werna #FF9329 ing tag b jroning HTML.</b>

bakal mènèhi warna

Contoh penggunaan warna #FF9329 pada tag b dalam HTML.

utawa yèn migunakaké referensi jeneng, upamané 'Tomato'

<b style="color:Tomato;">Contoh panggunaan werna 'Tomato' ing tag b jroning HTML.</b>

bakal mènèhi warna

Conto panggunaan warna 'Tomato' ing tag b sajeroning HTML.

Cara kang padha uga bisa kanggo tag-tag HTML liyané. Bisa uga implementasi warna wèb iki digunakaké nganggo CSS.

Triplet RGB

besut

Triplet RGB dumadi saka enem karakter heksadesimal kang saben loro-loro karakter nyatakaké entitas saka Red (abang), Green (ijo) lan Blue (biru). Aji-aji kang bisat diisèkna kanggo saben entitas RBG iki ya iku saka 00 nganti FF. Utawa sajeroning angka desimal 0 nganti 255.

Werna Triplet Heksadesimal Heksadesimal Desimal
R G B R G B
#000000 00 00 00 0 0 0
#FFFFFF FF FF FF 255 255 255
#0000FF 00 00 FF 0 0 255
#00FF00 00 FF 00 0 255 0
#FF0000 FF 00 00 255 0 0
#0000FF F0 F8 FF 240 248 255
#F5DEBB3 F5 DE B3 245 222 179
#DB7093 DB 70 93 219 112 147

Saben loro karakter saka R, G lan B bisa uga dirépresèntasèkaké sajeroning siji byte (wolung bit), saéngga RGB dhéwé bisa dirépresèntasèkaké sajeroning sawijining entitas kanthi ukuran 3 byte:

byte 1: aji abang (R)
byte 2: aji ijo (G)
byte 3: aji biru (B)

Jeneng-jeneng warna HTML

besut

Spesifikasi HTML 4.01 ndhèfinisèkaké nembelas warna. Werna-warna iki uga dispèsifikasèkaké minangka RGB sajeroning spesifikasi HTML 3.0 kanthi cathetan warna-warna iki asalé dijupuk saka palèt standar 16 warna kang dijurung déning palèt VGA Windows 1,2.

Werna Nomer VGA Jeneng VGA Heksadesimal Jeneng HTML
0 black #000000 black
1 dark blue #000080 navy
2 dark green #008000 green
3 cyan #008080 teal
4 dark red #800000 maroon
5 magenta #800080 purple
6 brown #808000 olive
7 light gray #C0C0C0 silver
8 dark gray #808080 gray
9 light blue #0000FF blue
10 light green #00FF00 lime
11 light cyan #00FFFF aqua
12 light red #FF0000 red
13 light magenta #FF00FF fuchsia
14 yellow #FFFF00 yellow
15 intensive white #FFFFFF white

Jeneng-jeneng warna X11

besut

Minangka tambahan, sawatara warna didhefinisèkaké déning sawatara panjelajah wèb kaya Internet Explorer utawa Mozilla Firefox. Sawijining panjelajah wèb manawa ora bisa ngenali kabèh warna iki, nanging wiwit taun 2005 kabèh panjelajah wèb modèren njurung kanthi pepak warna-warna kang kadaftar. Akèh saka warna-warna iki dijupuk saka pratélan warna-warna X11 kang didistribusèkaké bebarengan karo sistem X Window, Werna-warna mau wis distandarisasi déning SVG 1.0 lan dijurung déning agèn-agèn pangguna SVG Full, nanging dudu péranganing SVG Tiny.

Werna-warna abang (9)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
IndianRed #CD5C5C
LightCoral #F08080
Salmon #FA8072
DarkSalmon #E9967A
LightSalmon #FFA07A
Crimson #DC143C
Red #FF0000
FireBrick #B22222
DarkRed #8B0000

Werna-warna pink (6)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
Pink #FFC0CB
LightPink #FFB6C1
HotPink #FF69B4
DeepPink #FF1493
MediumVioletRed #C71585
PaleVioletRed #DB7093

Werna-warna jingga (6)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
LightSalmon #FFA07A
Coral #FF7F50
Tomato #FF6347
OrangeRed #FF4500
DarkOrange #FF8C00
Orange #FFA500

Werna-warna kuning (11)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
Gold #FFD700
Yellow #FFFF00
LightYellow #FFFFE0
LemonChiffon #FFFACD
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
PapayaWhip #FFEFD5
Moccasin #FFE4B5
PeachPuff #FFDAB9
PaleGoldenrod #EEE8AA
Khaki #F0E68C
DarkKhaki #BDB76B

Werna-warna ungu (17)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
Lavender #E6E6FA
Thistle #D8BFD8
Plum #DDA0DD
Violet #EE82EE
Orchid #DA70D6
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
BlueViolet #8A2BE2
DarkViolet #9400D3
DarkOrchid #9932CC
DarkMagenta #8B008B
Purple #800080
Indigo #4B0082
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B

Werna-warna ijo (23)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
GreenYellow #ADFF2F
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
PaleGreen #98FB98
LightGreen #90EE90
MediumSpringGreen #00FA9A
SpringGreen #00FF7F
MediumSeaGreen #3CB371
SeaGreen #2E8B57
ForestGreen #228B22
Green #008000
DarkGreen #006400
YellowGreen #9ACD32
OliveDrab #6B8E23
Olive #808000
DarkOliveGreen #556B2F
MediumAquamarine #66CDAA
DarkSeaGreen #8FBC8F
LightSeaGreen #20B2AA
DarkCyan #008B8B
Teal #008080

Werna-warna biru (25)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
LightCyan #E0FFFF
PaleTurquoise #AFEEEE
Aquamarine #7FFFD4
Turquoise #40E0D0
MediumTurquoise #48D1CC
DarkTurquoise #00CED1
CadetBlue #5F9EA0
SteelBlue #4682B4
LightSteelBlue #B0C4DE
PowderBlue #B0E0E6
LightBlue #ADD8E6
SkyBlue #87CEEB
LightSkyBlue #87CEFA
DeepSkyBlue #00BFFF
DodgerBlue #1E90FF
CornflowerBlue #6495ED
MediumSlateBlue #7B68EE
RoyalBlue #4169E1
Blue #0000FF
MediumBlue #0000CD
DarkBlue #00008B
Navy #000080
MidnightBlue #191970

Werna-warna soklat (17)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
Cornsilk #FFF8DC
BlanchedAlmond #FFEBCD
Bisque #FFE4C4
NavajoWhite #FFDEAD
Wheat #F5DEB3
BurlyWood #DEB887
Tan #D2B48C
RosyBrown #BC8F8F
SandyBrown #F4A460
Goldenrod #DAA520
DarkGoldenrod #B8860B
Peru #CD853F
Chocolate #D2691E
SaddleBrown #8B4513
Sienna #A0522D
Brown #A52A2A
Maroon #800000

Werna-warna putih (17)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
White #FFFFFF
Snow #FFFAFA
Honeydew #F0FFF0
MintCream #F5FFFA
Azure #F0FFFF
AliceBlue #F0F8FF
GhostWhite #F8F8FF
WhiteSmoke #F5F5F5
Seashell #FFF5EE
Beige #F5F5DC
OldLace #FDF5E6
FloralWhite #FFFAF0
Ivory #FFFFF0
AntiqueWhite #FAEBD7
Linen #FAF0E6
LavenderBlush #FFF0F5
MistyRose #FFE4E1

Werna-warna klawu (10)

besut
Werna Jeneng HTML Heksadesimal
Gainsboro #DCDCDC
LightGrey #D3D3D3
Silver #C0C0C0
DarkGray #A9A9A9
Gray #808080
DimGray #696969
LightSlateGray #778899
SlateGray #708090
DarkSlateGray #2F4F4F
Black #000000

Werna-warna aman kanggo wèb

besut

Ana sawijining kumpulan saka 216 warna kang dinyatakaké minangka palèt warna "wèb-aman", kang dikembangaké nalika komputer wektu iku mung bisa nyajèkaké 256 warna.

 
Kubus warna 3x3x3

Tabel ing ngisor iki disajèkaké enem aji utawa tataran warna saka kamungkinan 256 warna.

6 tataran saben warna
digit heksadesimal desimal
0 00 0
3 33 51
6 66 102
9 99 153
C or (12) CC 204
F or (15) FF 255

Sajeroning tabel ing ngisor iki disajèkaké warna-warna "aman-wèb" kang kasusun saka telung digit aji kaya katulis sajeroning tabel sadurungé.

Werna aman-wèb
000 300 600 900 C00 F00 003 303 603 903 C03 F03
006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F
030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63
066 366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3
0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF
*Tabel disalin saka en:Web colors.

Werna-warna kang bener-bener aman kanggo wèb

besut
Werna-warna kang bener-bener aman wèb
000 F00 003 F06 00F F0F 0F0 6F0 FF0 3F3 6F3
FF3 0F6 3F6 CF6 FF6 0FC 3FC 0FF 3FF 6FF FFF
* tabel disalin saka de:Webfarben.

Warna-warna CSS

besut

Basa Cascading Style Sheets ndhefinisèkaké cacahing warna kang padha karo warna-warna sajeroning spesifikasi HTML 4. Minangka tambahan CSS 2.1 nambahaké warna 'orange' ing pratélan mau.

Werna Heksadesimal Nama
#FFA500 orange
#000000 black
#000080 navy
#008000 green
#008080 teal
#800000 maroon
#800080 purple
#808000 olive
#C0C0C0 silver
#808080 gray
#0000FF blue
#00FF00 lime
#00FFFF aqua
#FF0000 red
#FF00FF fuchsia
#FFFF00 yellow
#FFFFFF white