Widig

ya iku payoné tarub,sing asalé digawé saka janur

Widig ya iku payoné tarub,sing asalé digawé saka janur kang dianyam miring lan isih kanthil karo blukang.Blarak kang isih kanthil ing blukang kiwo ténggené, lan wis dadi anyaman banjur disigar dadi loro 2.Dipasang ana ing sakdhuwuré payon tarub.

Mumpangate Widig

  1. Kanggo nyimbulake supaya temanten loro kanthi urip bebrayan lan adem tentrem
  2. Kanggo ketemuné penganten loro 2

Ugi pirsani

besut