Tarub

ku rerenggan kang digawé saka janur

Tarub ya iku rerenggan kang digawé saka janur, dipasang ing pinggir tratag kang digawé saka bleketepe.Payoné tarub (atap) digawé saka blarak klapa ing tlatah Jawa sok diarani widig

Nalika masang tarub lumrahe bebarengan karo siraman, sadina sadurungé acara pengantenan.

kanggo njanggkepi tarub ana piranti kang kudu dijangkepi, kaya ta:

  1. gedhang raja 2 wit
  2. rong jenjang klapa gadhing cengkir
  3. pari kang wis tuwa 2
  4. godhong ringin
  5. godhong dhadhap srep.

Ugi pirsani besut