Wikipédia:Kawicaksanan pamblokiran

Pamblokiran iku sawijining istilah tèknis sing agawé sawiji akun, alamat/blok alamat IP,utawa sawenèh wong dicegah nyunting Wikipedia. Tumrap pengurus, sawetara kaewenangan tambahané uga bakal kaprabawan déning pamblokiran.

Pamblokiran kerep dipigunakaké kanggo nangani vandalisme. Ana sawetara situasi liya tumrap pamblokiran bisa dipatrapaké, sing bakal dijlèntrèhaké ing ngisor. Ing kabèh kasus, pamblokiran luwih asipat nyegah lan dudu ngukum, lan mung dilakoni kanggo ngéndhani karusakan Wikipedia. Blokir umumé èfèktif sajroning 24 jam, kajaba kanggo sawetara kasus sing uga bakal dijlèntrèhaké ing ngisor, lan biasané bakal dibusak yèn kontributor kasebut setuju ngendhegaké tumindaké sing ngrusak.

Kabèh naraguna bisa ngirimaké panyuwunan pamblokiran liwat Warung Kopi. Tindakan bakal dilakoni yèn bukti-bukti pelanggaran kawicaksanan bisa diwènèhaké; ananging, pengurus ora kudu matrapaké pamblokiran.

Sing bisa nyebabaké pamblokiran

besut
Vandalisme
Pirsani katrangan ngenani vandalisme.
Pembalikan sing kadawa-dawa
Panata bisa matrapaké pamblokiran marang naraguna sing nglanggar aturan pambalikan kaping telu (three revert rule).
Serangan pribadi
Pirsani pedoman ngenani panyerangan pribadi.
Pengiriman detil pribadi
Dipatrapaké marang naraguna sing ngirimaké detil pribadi naraguna liya tanpa pasetujon naraguna kasebut.
Perusakan
Pelanggaran hak cipta lan plagiarisme
Panggunaan jeneng naraguna
Pirsani kawicaksanan jeneng naraguna.
Pencekalan

Dampak pamblokiran

besut

Yèn sawenèh wong diblokir, ing kaca wicarané bakal diwènèhi pesen kaya iki :


Yèn pinuju diblokir, naraguna ora bisa gawé akun anyar utawa nyunting kaca, sajroning wektu diblok (bab iki ora lumaku yèn naraguna diblok salawasé).

Pamblokiran ora disengaja

besut

Yèn panjenengan ora sengaja diblok lan yèn panjenengan ora ngayahi tumindak sing dilarang, ngomonga marang para pengurus supaya pamblokiran bisa dibatalaké, liwat dhiskusi naraguna panjenengan. Sebab, mung kaca iki sing bisa bisa disunting nalika kena pamblokiran.

Sing ora olèh diblokir

besut

Prosedur pamblokiran

besut

Pènget

besut

Saben wong bisa waé minangka tamu anyar ing Wikipedia. Amarga saka kuwi kita ngupaya supaya sabar, lan duwé asumsi yèn wong kepingin ngembangaké proyèk iki, lan ora arep ngrusak. Kita uga nyuwun para tamu anyar nyinanoni Kawicaksanan lan paugeransupaya ora nglakoni kesalahan.

Amarga saka iku, sadurungé mblokir sawenèh naraguna, kudu diusahakaké supaya naraguna kasebut diwènèhi weruh ngenani kawicaksanan lan paugeran kita, lan diwènèhi pènget ngenani tuminadak sing nglanggar kawicaksanan kasebut. Pènget dudu sarat kanggo pamblokiran (utamané pamblokiran kanggo pangayoman), ananging pengurus umumé kudu yakin yèn naraguna wis weruh kawicaksanan-kawicaksanan Wikipedia, lan mènèhi kasempatan kanggo nyesuaikan dhiri sadurungé mblokir. Naraguna sing wis diwènèhi weruh ngenani kawicaksanan lan diwènèhi kasempatan kasebut ora perlu diwènèhi pènget manèh.

Lawasé pamblokiran

besut

Gunané pamblokiran iku kanggo pangayoman, dudu ukuman. Lawasé pamblokiran kudu gegandhèngan karo kacenderungan naraguna kasebut ngambali tumindaké sing ngrusak. Pamblokiran kanthi jangka wektu suwé iku tumrap pangrusakan sing makaping-kaping lan kanggo ngurangi beban kapengurusan.

Pamblokiran alamat IP dinamis biasané luwih cendhak tinimbang marang alamat IP statis jroning kasus sing mèmper, kanggo ngéndhani èfèk sisih wong liya sing migunakaké alamat IP kasebut.

Senadyan suwéné pamblokiran gumantung marang manéka kahanan, ana sawetar standar:

  • pangrusakan biasané ngakibataké pamblokiran 24 jam, yèn pangrusakan iki ambal-ambalan jangka wektu pamblokiran bakal luwih suwé;
  • akun sing dipigunakaké utamané kanggo pangrusakan diblokir salawasé;
  • pamblokiran kanggo pangayoman biasané dipatrapaké saperluné, kadhangkala salawasé.

Alasan lan pemberitahuan

besut

Panata kudu mènèhi weruh alesan sing cetha lan spèsifik kenapa sawenèh naraguna diblokir. Alesan pamblokiran kudu ngéndhani jargon utawa istilah tèknis supaya naraguna bisa mangertèni. Pengurus uga bisa ngayahi babiki kanthi ninggalaké pesen ing kaca dhiskusi naraguna kasebut.

Cithakan:Kawicaksanan lan paugeran Wikipedia