Wikipédia:Wiki Mrebawani II/Pitakon

Pitakon 1Besut

Ngapunten, ndhèrèk tangklet sarana basa Indonésia. Maaf, saya terakhir belajar bahasa Jawa 5/6 tahun yang lalu, kelas 3 smp. Selama ini, mengerti bahasa jawa dari dialek daerah Tulungagung. Bagaimana jika dialek saya nanti sangat jelek di bawah standar WPJW? Adakah standarnya?

(Terjemah: Ngapunten, kula kawit ninggal kelas 3 smp, 5/6 tahun kepungkur, sampun boten blajar basa Jawa. Ngantos sakmenika, sumerap basa Jawa ingkang dipundamel wonten daérah Tulungagung. Pripun menawi basa jawinipun Tulungagung (ingkang kula mangerti) langkung awon sakmandapipun standar wikipedia basa Jawa? Nopo wonten standaripun?) Mohamadhzanhari (rembugan) 19 Juli 2017 03.47 (UTC)

Wangsulan

Sumangga, Mas @Mohamadhzanhari:. Ngagem dhialèk kaparengaken. Saking seratan ing nginggil punika, basa Jawi panjenengan sampun saé tur baku. Ing Wikipédia ngriki ugi wonten robot ingkang badhé ndandosi éjaan ingkang klèntu. Pramila, boten prelu kuwatir. Rembugan uga banget kaprayogakaken (disarankan) bilih wonten bènten ing pamanggih. Nuwun. :) Wirjadisastra (rembugan) 19 Juli 2017 03.59 (UTC)