Wikipédia:Markah Wiki

Bagéyan, paragraf, daftar-daftar lan baris

besut

Asil ingkang Panjenengan pirsani Ingkang Panjenengan ketikaken

Wiwiti bagéyan-bagéyan kaca Panjenengan kados punika:

Bagéyan énggal

Sub-bagéyan énggal

Sub-sub-bagéyan énggal

 • Wiwit kanthi ngginaaken heading level-kalih (==); ampun ngginaaken heading level-setunggal (=).
 • Ampun nglangkahi level (umpaminipun, level-kalih dipunlajengaken level-sekawan).
== Bagéyan énggal ==

=== Sub-bagéyan énggal ===

==== Sub-sub-bagéyan énggal ====

Setunggal newline (mboten wontenipun setunggal baris kosong ing antaraning kalih baris ukara) biasanipun mboten badhé nggadahi efek ing tata letak. Newline saget dipunginaaken kanggé misah ukara-ukara kapisah ing setunggaling paragraf. Sapérangan editor mengatakan bilih punika mbiyantu panyuntingan lan memperbaiki fungsi diff (dipunginakan sacara internal kanggé mbandingaken versi-versi sanès setunggaling kaca).

Nanging setunggal baris ingkang kosong miwiti setunggal paragraf énggal.

 • Nalika dipunginaaken ing setunggaling daftar, newline badhé mempengaruhi tata letak (pirsani ing ngandhap).
Setunggal ''[[newline]]'' (mboten wontenipun 
setunggal baris kosong ing antaraning kalih 
baris ukara) biasanipun mboten badhé 
nggadahi efek ing tata letak. 
''Newline'' saget dipunginaaken kanggé 
misah ukara-ukara kapisah 
ing setunggaling paragraf. Sapérangan 
editor mengatakan bilih punika mbiyantu 
panyuntingan lan memperbaiki fungsi 
''diff'' (dipunginakan sacara internal 
kanggé mbandingaken versi-versi 
sanès setunggaling kaca). 

Nanging setunggal baris ingkang kosong 
miwiti setunggal paragraf énggal.

Panjenengan saget misahaken baris-baris
tanpa kedah miwiti setunggal paragraf énggal.

 • Ginaaken punika sacekapipun.
Panjenengan saget misahaken baris-baris<br>
tanpa kedah miwiti setunggal paragraf 
énggal.
 • Ndamel daftar gampil sanget:
  • Wiwitana saben baris kanthi tandha bintang.
   • Langkung kathah bintang artinipun level ingkang langkung lebet.
    • Setunggal newline ing daftar nelaaken akhir setunggaling daftar.
 • Setunggal baris kosong miwiti daftar énggal.
* Ndamel daftar gampil sanget:
** Wiwitana saben baris kanthi tandha bintang.
*** Langkung kathah bintang artinipun level ingkang 
langkung lebet.
**** Setunggal ''newline'' ing daftar 
nelaaken akhir setunggaling daftar.

* Setunggal baris kosong miwiti daftar énggal.
 1. Daftar kanthi nomer ugi saé
  1. teratur sanget
  2. gampil diikuti
# Daftar kanthi nomer ugi saé
## teratur sanget
## gampil diikuti
 • Panjenengan saget ugi ndamel daftar campuran
  1. lan gabungan
   • kados punika
* Panjenengan saged damel daftar campuran
*# lan gabungan
*#* kados punika
 1. Utawi campuran angka lan aksara
 2. Kados punika
 3. Tiga
  1. A
  2. B
  3. C
 4. Sekawan
 5. Gangsal
<ol> 
<li> Utawi campuran angka lan aksara
<li> Kados punika
<li> Tiga
<ol style="list-style-type: lower-alpha;"> 
<li> A
<li> B
<li> C
</ol>
<li> Sekawan
<li> Gangsal
</ol>
* Panjenengan saget ugi ndamel daftar campuran
*# lan gabungna mereka
*#* kados punika
Daftar dhefinisi
daftar ingkang isinipun dhefinisi
item
definisi item kasebat
item sanèsipun
dhefinisi item sanèsipun
 • Setunggal item saben baris; setunggal newline saget tampil sadèrèngipun tandha titik kalih (:), nanging setunggal spasi sadèrèngipun tandha titik kalih mbiyantu panguraian.
; Daftar dhefinisi : daftar ingkang isinipun dhefinisi
; item : dhefinisi item kasebat
; item sanèsipun
: dhefinisi item sanèsipun
Setunggal tandha titik kalih nginden setunggal baris utawi paragraf.

Setunggal newline manual miwiti paragraf énggal.

 • Punika biasanipun dipunginaaken namung kanggé material ingkang dipuntampilaken, nanging ugi dipunginaaken kanggé dhiskusi ing Kaca-kaca guneman.
: Setunggal tandha titik kalih nginden setunggal baris 
utawi paragraf. 
Setunggal ''newline'' manual miwiti paragraf énggal.
MENAWI setunggal baris diwiwiti kanthi setunggal spasi 
MILA
baris punika badhé dipunformat persis kaliyan
ingkang dipunketik;
ing fixed-width font;
baris-baris mboten badhé nglangkahi setunggal lan setunggalipun;
AKHIRMENAWI
punika migunani kanggé:
* paste teks ingkang sampun dipunformat sadèrèngipun;
* deskripsi algoritma;
* kode sumber (source code) program;
* seni ASCII;
* struktur kimia;
 • PERINGATAN: Menawi Panjenengan ndamelipun lebar, Panjenengan meksa sedaya kaca dados lebar lan kanthi punika, langkung angèl diwaos, utaminipun kanggé tiyang-tiyang kanthi layar resolusi asor. Ampun ngantos miwiti baris biasa kanthi space.
 MENAWI setunggal baris diwiwiti kanthi setunggal spasi 
 MILA
 Baris punika badhé dipunformat persis kaliyan
 ingkang dipunketik;
 ing ''fixed-width font'';
 baris-baris mboten badhé nglangkahi setunggal lan setunggalipun;
 AKHIRMENAWI
 punika migunani kanggé:
 * ''paste'' teks ingkang sampun dipunformat sadèrèngipun;
 * deskripsi algoritma;
 * kode sumber (''source code'') program;
 * [[seni ASCII]];
 * struktur kimia;
Teks ing tengah.


Ginaaken ejaan "center" (sanès "centre").

<center>Teks ing tengah.</center>

Setunggal garis pamisah horisontal: punika ing nginggilipun


lan punika ing ngandhapipun.

 • Migunani kanggé misah topik-topik ing kaca guneman.
 • Ugi migunani kanggé mengdisambiguasi ing setunggal artikel tanpa kedah miwiti kaca énggal.
Setunggal garis pamisah horisontal:
punika ing inggilipun
----
lan punika ing ngandhaipun.

Pranala lan URL

besut
Asil ingkang Panjenengan pirsani Ingkang Panjenengan ketik

Surabaya punika nami setunggaling kutha ing Indonésia.

 • Setunggal pranala tumuju artikel Wikipedia.
 • Sacara internal, aksara sepisan kaca tujuan dipundadosaken aksara kapital sacara otomatis lan spasi dipunrepresentasi dados garis ngisor (underscore) - ngetik garis ngisor ing pranala kasebat nggadahi efek ingkang sami kados ngetik spasi nanging punika mboten dipunanjuraken.
 • Kanthi punika pranala ing nginggil badhé tumuju dhumateng URL http://id.wikipedia.org/wiki/Kutha, ingkang arupi artikel Wikipedia kanthi nami "Kutha". Pirsani ugi Wikipédia:Kanonikalisasi.
Surabaya punika nami setunggaling [[kutha]] ing Indonésia.

Dhaérah perkotaan biasanipun dados tujuan urbanisasi.

 • Target ingkang sami nanging kanthi nami ingkang sanès.
 • Punika inggih setunggaling piped link.
Dhaérah [[Kutha|perkotaan]] biasanipun dados tujuan urbanisasi.

Pirsani Wikipédia:Piped link.

 • Pranala tumuju namespace Wikipedia sanèsipun.
Pirsani [[Wikipédia:Piped link]].

Ndhelikaken sesuatu sacara otomatis ing tandha kurung: kabinet.

Ndhelikaken namespace sacara otomatis: Kothak wedhi.

Utawi kalih-kalihipun: Manual of Style

Nanging mboten kanthi: [[Wikipédia:Manual of Style#Links|]]

 • Server kitha ngisi bagéyan sasampunipun karakter pipa (|) nalika Panjenengan nyimpen kaca Panjenengan. Ing salajengipun Panjenengan mbikak kaca kothak panyuntingan Panjenengan, Panjenengan badhé mirsani piped link ingkang sampun dipunwiyaraken. Nalika Panjenengan mpratilik suntingan Panjenengan, Panjenengan mboten badhe mirsani bentuk ingkang sampun dipunwiyaraken ngantos sasampunipun Panjenengan mencet "Simpen" lan "sunting" malih. Perkawis ingkang sami berlaku kanggé pranala-pranala tumuju bagéyan-bagéyan ing lebet kaca ingkang sami. (pirsani entri sadèrèngipun).
Dhelikaken satunggaling perkawis sacara otomatis ing tandha kurung:
[[kabinet (papréntahan)|]].

Ndelikaken ''namespace'' sacara otomatis:
[[Wikipédia:Kothak wedhi|]]. 

Utawi kalih-kalihipun:
[[Wikipédia:Manual of Style (headings)|]]

Nanging mboten kanthi:
[[Wikipédia:Manual of Style#Links|]]

Peperangan ing saindhenging donya punika setunggal kaca ingkang dèrèng wonten.

 • Panjenengan saged nyiptaaken kanthi klik pranala kasebat (nanging jangan lakukan itu ing pranala setunggal punika).
 • Kanggé miwiti kaca énggal:
  1. Damel pranala tumuju kaca kasebat saking kaca sanèsipun ingkang sesambetan.
  2. Simpen kaca kasebat.
  3. Klik ing pranala ingkang baru saja Panjenengan damel. Kaca énggal kasebat badhé kabikak kanggé panyuntingan.
 • Kanggé informasi salajengipun, pirsani Wikipédia:Miwiti kaca énggal lan pirsani ugi Wikipédia:Konvensi penamaan.
 • Harap jangan miwiti artikel énggal tanpa nyambungaken kaliyan sakirang-kirangipun setunggal artikel sanèsipun.
[[Peperangan ing saindhenging donya]] punika setunggal
kaca ingkang dèrèng wonten.

Wikipédia:Nyunting setunggaling kaca inggih punika kaca niki.

 • Pranala piyambak tampil sebagai teks kandel nalika artikel kasebat dipunwaos.
 • Ampun ngginaaken teknik punika kanggé ndamel nami artikel kandel ing paragraf sepisanan.
[[Wikipédia:Nyunting setunggaling kaca]] inggih punika kaca niki.

Nalika nambahaken komentar tumrap setunggaling kaca dhiskusi, Panjenengan kedah maringi tandha kanthi nambahaken tiga tandha gelombang kanggé nambahaken username Panjenengan:

Jimbo Wales

utawi sekawan kanggé username kanthi tanggal/wekdal:

Jimbo Wales 00:00 1 Jan 1970 (UTC)

Kekalihipun nambah setunggal pranala tumuju kaca naragina Panjenengan.

Gangsal tandha gelombang namung nampilaken tanggal/wekdal:

12:57, 22 Aug 2004 (UTC)
Nalika nambahaken komentar tumrap setunggaling kaca 
dhiskusi, Panjenegan kedah maringi tandha kanthi 
nambahaken tiga tandha gelombang kanggé nambahaken 
''username'' Panjengengan:
: ~~~
utawi sekawan kanggé ''username'' kanthi tanggal/wekdal:
: ~~~~

Gangsal tandha gelombang namung nampilaken tanggal/ wekdal:
: ~~~~~
 • Mindhah (Redirect) setunggal artikel tumuju artikel sanèsipun kanthi maringi setunggal arahan kados ingkang katunjukaken ing sisih tengen ing baris pisanan artikel kasebut (umpaminipun ing kaca kanthi judhul "AS").
 • Wigatosaken bilih pamindhahan tumuju setunggal bagéyan mboten saged dilakukan. Umpaminipun "#REDIRECT [[Amérika Serikat#Pambagéyan Administratif]]" badhe pindhah tumuju kaca Amérika Serikat nanging mboten tumuju bagéyan ingkang spesifik ing salebetipun.
#REDIRECT [[Amérika Serikat]]
 • Mindhah tumuju kaca sanés kanthi subyék ingkang sami ing basa sanès kanthi ngginaaken pranala bentuk: [[:kode basa:Judhul]]. Contonipun fr:Aide.
 • Ing pundi kémawon Penjenengan nempataken pranala-pranala puniki ing wekdal panyuntingan mboten dados masalah, amargi mesthi badhé muncul ing papan ingkang sami sasampunipun Panjenengan nyimpen kaca wau, nanging nyèlèhaken ing akhir kothak panyuntingan dipunanjurken.
 • Pirsani Wikipédia:Pranala antarbasa lan dhaftar basa lan kodhe-kodhenipun.
[[:fr:Aide]]

Kaca Pranala tumuju kaca puniki lan Owah-owahan kakait saged kasambet kaliyan: Istimewa:Whatlinkshere/Wikipédia:Nyunting setunggaling kaca lan Istimewa:Recentchangeslinked/Wikipédia:Nyunting setunggaling kaca

Kaca '''Pranala tumuju kaca puniki''' lan 
'''Pranala pilihan''' saget kasambet kaliyan:
[[Istimewa:Whatlinkshere/Wikipédia:Nyunting setunggaling kaca]]
lan
[[Istimewa:Recentchangeslinked/Wikipédia:Nyunting setunggaling kaca]]

Kaca sumbangan setunggaling naragina saged kasambung kaliyan: Istimewa:Contributions/UserName utawi Istimewa:Contributions/192.0.2.0

Kaca '''sumbangan''' setunggaling naragina saged kasambung kaliyan: [[Istimewa:Contributions/UserName]]
utawi
[[Istimewa:Contributions/192.0.2.0]]
 • Kanggé nglebetaken setunggaling artikel ing setunggaling kategori, paringi pranala kados ingkang wonten ing sisih tengen ing pundit kémawon ing lebet artikel. Sami kados pranala antarbasa, mboten masalah ing pundi Panjenengan nyèlèhaken pranala-pranala puniki nalika panyuntingan amargi mesthi badhé muncul ing papan ingkang sami sasampunipun kaca dipunsimpen, nanging nyèlèhaken ing akhir kothak panyuntingan dipunanjurken.
[[Category:Nami kategori]]
 • Kanggé nyambungaken tumuju setunggaling kaca kategori tanpa nglebetaken artikel kasebat ing kategorinipun, ginaaken tandha titik kalih (:) ing awal pranalanipun.
[[:Category:Nami kategori]]

Tiga cara kanggé ndamel pranala tumuju sumber-sumber eksternal (non-wiki):

 1. URL mawon: http://www.nupedia.com/ (style ingkang awon)
 2. Pranala ingkang mboten dipunlabel: [1] (style ingkang awon)
 3. Pranala ingkang dipunlabel: Nupedia
Pirsani MetaWikiPedia:Interwiki_map kanggé dhaftar shortcut.
 • Tandha kurung kothak nandhaaken setunggaling pranala eksternal (pranala njawi). Wigatosaken panggunaan space (sanès pipe) kanggé misah URL saking teks pranala ing vérsi ingkang "dipunlabel".
 • Ing URL, sedaya simbol kedah ngliputi:
  A-Z a-z 0-9 . _ \ / ~ % - + & # ? ! = ( ) @ \x80-\xFF
 • Menawi setunggaling URL isi karakter ingkang mboten wonten ing dhaftar kasebat, karakter punika kedah dipunkodhe kanthi ngginaaken tandha persen (%) diikuti kanthi kodhe heksadesimal karakter kasebat, ingkang saged dipunpanggihi ing tabel ingkang isinipun karakter ASCII ingkang saged dipuncithak. Umpaminipun, karakter caret (^) dipunkodhe ing URL nganggé %5E.
 • Pirsani Wikipédia:Pranala Njawi kanggé perkawis style.
Tiga cara kanggé ndamel pranala tumuju sumber-sumber eksternal (non-wiki):
# URL mawon: http://www.nupedia.com/ (''style'' ingkang awon)
# Pranala ingkang mboten dipunlabel: [http://www.nupedia.com/] (''style'' ingkang awon)
# Pranala ingkang dipunlabel: [http://www.nupedia.com Nupedia]

Ndamel pranala tumuju wiki sanésipun:

 1. Pranala Interwiki: Wiktionary:Hallo
 2. Pranala Interwiki kanthi label: Hallo
 3. Pranala Interwiki tanpa prefiks: Hallo

Ndamel pranala tumuju wiktionary basa sanès:

 1. Wiktionary:fr:Bonjour
 2. Bonjour
 3. fr:Bonjour
Ndamel pranala tumuju wiki sanèsipun:
# Pranala [[Interwiki]]: [[Wiktionary:Hallo]]
# Pranala Interwiki kanthi label: [[Wiktionary:Halo|Hallo]]
# Pranala Interwiki tanpa prefiks: [[Wiktionary:Hallo|]]

Ndamel pranala tumuju wiktionary basa sanès:
# [[Wiktionary:fr:Bonjour]]
# [[Wiktionary:fr:Bonjour|Bonjour]]
# [[Wiktionary:fr:Bonjour|]]

ISBN 012345678X

ISBN 0-123-45678-X

 • Ndamel pranala tumuju buku-buku kanthi ngginaaken nomor ISBN buku-buku kasebat. Puniki langkung dipunsenengi tinimbang nyambung pranala kasebut tumuju sawijining toko buku online sacara spesifik, amargi kanthi punika naragina badhe kagungan langkung kathah pilihan toko buku.
 • Pranala ISBN mboten merloaken markup tambahan sanèsipun asal Panjengenan ngginaaken salah sawijining format ingkang kasediaaken.
ISBN 012345678X

ISBN 0-123-45678-X

Format tanggal:

 1. 20 Juli 1969
 2. 20-07 1969
 • Ndamel pranala tanggal-tanggal ing salah sawijining format ing nginggil supados sedaya tiyang saged ngesét aturan tampilanipun piyambak. Menawi Panjenengan sampun log in, Panjengengan saged ngginaaken Istimewa:Preferences kanggé ngganto setting tampilan tanggal Panjenengan piyambak.
Format tanggal:
# [[20 Juli]] [[1969]]
# [[20-07]] [[1969]]

Suara

[[media:Sg_mrob.ogg|Suara]]
Kalajengaken tumuju bagéyan kalih: Gambar, Pemformatan Karakter, Tabel, Variabel lan Templat

Mangga ugi pirsani

besut