Prabu Yudisthira iku para Pandawa lan angratoni nagara Indraprastha. Sabanjure perang Bratayuda, panjenengane uga angratoni praja Astina.


Bali ing: