Égrang yaiku dolanan kang migunakaké piranti sing kagawé saka pring. Pring kang digawé kaya andha, nanging mung diwènèhi siji pancadan kang dhuwuré padha. Dadi cacahé ana loro yaiku kanggo sikil kiwa lan tengen. Égrang iku dolanan kang nglatih kaseimbangan.

Égrang.

Uga delengen besut