Ajining dhiri dumunung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana

Ajining dhiri dumunung ana ing lathi, ajining raga ana ing busana iku salah sawijining unèn-unèn Jawa sing tegesé aji pamulyaning (kakurmataning) wong ana ing tutur pangucapé, banjur aji pamulyaning sing njaba ana ing sandhangané sing dienggo.

Lathi.

Uga delengenBesut