Angklo utawa anglo iku pawon sing gunané kanggo masak kaya déné kompor nanging kagawé saka lempung utawa watu padhas.

Barkas:Anglo.JPG
Angklo.