Bèkelan

Bèkelan (saka basa Walanda: bikkelspel) iku sawijining dolanan bocah. Dolanan sajatiné kanggo ngisi wektu ngaso sekolah. Bèkelan iku dhéwé nduwé piranti ya iku:

Bèkel


  • Bal karèt seukuran bola pingpong
  • Timbel sing wujudé gèpèng kaya kacang kulit, ana titik-titiké.

Dolanan iki ana aturané, tegesé aturan iku mau ora béda karo lakoné urip manungsa, ya iku:

  • Bal diumbulake kae tegesé: Manungsa kudu éling marang Gusti Pangeran, ning kudu kèlingan sing ana ing ngisor ya iku seduluran utawa bebrayan,
  • Bar iku biji lima diraup, didadèkné siji terus disebar, tegesé: Manungsa iku sadulur kabèh ayo bebrayan ing alam donya iki kudu rukun amarga tuntunane asalé saka siji ya iku Gusti Pangeran.

Kenapa bisa nguncalake bal terus malik timbel saka urutan 1, 2, 3,4 teka 5. ya iku tegesé manungsa urip iku kudu manut karo aturan utawa tuntunan sing jelas lan gamblang lan ora kena nafsu amarahe thok kudu kabèh nganggo sing padha welas asih marga kabèh iku mau ana kaitane siji lan sijiné.

  • Angka 1 tegesé manungsa iku kudu nyawiji, ya iku searah lan tujuanne mung kanggo sing gae urip ya iku Gusti Pangeran, manut perintah lan adoh saka larangane
  • Angka 2 tegesé manungsa iku ana dhasaré ya iku benar saka lair lan batinne.
  • Angka 3 tegesé manungsa iku bisa pilah-pilah endi sing bener endi sing salah.
  • Angka 4 tegesé manungsa iku kudu bisa nglaksanakne ya iku geguyub karo sadulur kaya senenge manungsa karo Gusti Pangeran.
  • Angka 5 tegesé sapa sing tumindak bener lan njalanke perintahe Gusti Pangeran ya iku kang bakal urip mulya lan tentrem.