Babad Prayut

Babad Prayut iku naskah babad sing nyaritakaké lelakon sabanjuré Babad Giyanti anggitanéYasadipura. Ing karya sastra iki dibabaraké prakara lan prastawa cilik, upamané kraman-kraman cilik, padudon tapel wates ing antarané Surakarta lan Yogyakarta. Ing antaré prastawa liyané ya iku pecahing balé somah antarané K.G.P.H. Mangkunegara karo Ratu Bendara amarga pepinginané Hamengkubuwana I.