Babad Sokaraja

Babad Sokaraja inggih punika salah sawijining babad utawi cariyos sajarah kadadéyanipun Kacamatan Sokaraja. Babad Sokaraja kawiwitan nalika wonten ing Kadipatèn Purbalingga, Adipati Kertabangsa ngawontenaken Paséwakan ingkang dipunrawuhi déning patih, para punggawa, saha garwa ugi putranipun Adipati, inggih punika Kaligenteng. Pasewakan wau ngrembag babagan Kaligenteng ingkang badhé dipundhapuk dados Adipati kanggé nggantosi Adipati Kertabangsa déné sampun gadhah Keris Pusaka Brongot Setan Kober.

Adipati Kertabangsa paring pirsa bilih Keris Pusaka punika dipuntitipaken wonten ing Pertapaan Sendang Bolong ingkang dipunpimpin déning Ki Gede Ngorean. Salejengipun, miturut dhawuhipun Sang Adipati, Kaligenteng langsung sowan dhumateng Pertapaan Sendang Bolong kanthi ancas mendhet Keris wau. Nanging, Kaligenteng kaget sanget nalika mangertos bilih Keris Pusaka wau boten wonten ing Ki Gede Ngorean, nanging sampun dipuntitipaken kaliyan Adipati Jebuh Kusuma wonten ing Kadipaten Sokaraja.