Patih (basa Indonésia: Mahamantri utawa wazir) iku pamimpin nagara ing siji karaton, sing ngurusi prakara-prakara sadina-dina.

Salah sijining patih sing misuwur ing Tanah Jawa iku patih Gajah Mada.