Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia utawi ingkang asring dipuncekak BRTI inggih punika salah satunggaling lembaga ingkang fungsinipun dados badan regulator telekomunikasi ing Indonésia.

Logo BRTI

Visi lan Misi[1]Besut

VisiBesut

Njamin wontenipun transparansi, independensi lan prinsip keadilan kanggé ngawontenaken telekomunikasi tumuju dhateng wontenipun indhak- indhakan kanggé sejahteraning masarakat.

MisiBesut

 1. Nyipta pasar kanggé ngawontenaken telekomunikasi dhedhasar persaingan ingkagn séhat, wonten terasanipun lan sajajar.
 2. Nyipta iklim usaha ingkang kondusip saha nyegah wontenipun praktek persaingan usaha ingkang boten séhat
 3. Mujudaken prasarana lan pelayanan telekomunikasi ingkang andhal kanggé satunggaling kupiya ningkataken kemakmuran rakyat lan dya saing ékonomi nasional wonten ing era masarakat reformasi.
 4. Nglindhungi kepentinganipun konsumen wonten ing hal jasa telekomunikasi ingkang dipuntampi saha regi ingkang kedah dipunbayar.

Fungsi lan WewenangBesut

Miturut KM Nomor 31 Taun 2003, Badan REgluasi Telekomunikasi Indonesia gadhah fungsi lan wewenang ingkang kados makaten:[2] A. Pengaturan, ingkang nyangkup bab nyusun lan netepaken ketentuan kanggé ngawontenaken jasa telekomunikasi lan ngawontenaken jasa telekomunikasi, ingkang kapérang kados makaten:

 1. Izin ngawontenaken jaringak telekomunikasi lan ngawontenaken jasa telekomunikasi;
 2. Standar kinerja operasi
 3. Standar kualitas layanan;
 4. Beya interkoneksi;
 5. Standar piranti lan perangkat telekomunikasi.

B. Pengawasan dhateng lampahing anggènipun ngawontenaken jaringan telekomunikasi lan ngawontenaken jasa telekomunikasi, ingkang kapérang dados makaten:

 1. Kinerja operasi
 2. Persaingan usaha;
 3. Ngginakaken piranti lan prangkat telekomunikasi

C. Ngendhalekaken dhateng lampahing jaringan telekomunikasi lan anggènipun mbikak jasa telekomunikasi, ingkang kapérang saking:

 1. Ngrampungaken masalah ingkang kadadosan ing antawisipun pihak ingkang damel jaringan telekomunikasi lan ingkang mbikak jasa telekomunikasi;
 2. Ngginakaken piranti lan prangkat telekomunikasi;
 3. Ngginakaken standar kualitas layanan

Déné miturut KM Nomor 67 taun 2003, fungsinipun BRTI inggih punika: A. Fungsi Pengaturan:

 • Nyusun lan netepaken ketentuan ngengingi perizinan jaringan lan jasa telekomunikasi ingkang dipundamel lomba kados kawicaksananing Mantri Perhubungan
 • Nyusun lan netepaken ketentuan ngengi ngengingi standar kinerja operasi ngginakaken jaringan lan jasa telekomunikasi
 • Nyusun lan netepaken ketentuan ngengingi beya interkoneksi
 • Nyusun lan netepaken ketentuan ngengingi standradisasi piranti lan perangkat telekomunikasi.

B. Fungsi Pengawasan

 • Ngawasi kinerja operasi mbikak jasa lan jaringan telekomunikasi ingkang dipundamel lomba
 • Ngawasi persaingan usaha mbikak jasa lan jaringan telekomunikasi ingkang dipundamel lomba
 • Ngawasi caranipun ngginakaken piranti lan prangkat mbikak jasa lan jaringan telekomunikasi ingkang dipundamel lomba

C. Fungsi Pengendalian

 • Paring fasilitas kanggé ngrampungaken wontenipun masalah
 • Manto panerapaning standar kualitas layanan.

AnggotaBesut

Periode 2003-2005Besut

 1. Djamhari Sirat (Dirjen Postel) dados ketua
 2. Koesmarihati
 3. Soetjipto
 4. Hery Nugroho
 5. Suryadi Azis

Periode 2006-2009Besut

Anggota BRTIdéning Menkominfo Sofyan Djalil tanggal 16 Januari 2006.

 1. Basuki Yusuf Iskandar (Dirjen Postel) minangka ketua
 2. Ahmad M. Ramli
 3. Koesmarihati
 4. Bambang P. Adiwiyoto
 5. Heru Sutadi
 6. Kamilov Sagala
 7. Hery Nugroho

Adhedhasar Kepmen Kominfo No. 433/KPE/M. Kominfo/2007 tanggal 8 Oktober 2007, Anggota BRTI ingkang makili pamaréntahan, Prof. Dr. Ahmad Ramli ingkang sak punia dados Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ingkang sampun dipunbebas tugasaken saking jabatanipun dados staf Ahli Babagan Hukum Menkominfo, lan dipungantosaken déning Prof Abdullah Alkaff , M. Sc., Ph.D. sapunika Prof. Alkaff njabat dados staf Khusus Menkominfo.

Periode 2009-2011Besut

Anggota BRTI periode 2009-2011 dilantik olèh Menkominfo Mohammad Nuh tanggal 2 Maret 2009.

 1. Basuki Yusuf Iskandar (Dirjen Postel) sebagai ketua
 2. Abdullah Alkaff
 3. Heru Sutadi
 4. Danrivanto Budhiyanto
 5. M Ridwan Effendi
 6. Iwan Krisnadi
 7. Nonot Harsono

Lajeng ing taun 2010, kanthi wontenipun panggantosan Dirjen Postel, mila ugi dipun-gantos wakil pamaréntahipun, saéngga komposisi Anggota BRTI dados:

 1. M. Budi Setiawan (Plt. Dirjen Postel) sebagai ketua
 2. Adiseno
 3. Heru Sutadi
 4. Danrivanto Budhiyanto
 5. M Ridwan Effendi
 6. Iwan Krisnadi
 7. Nonot Harsono

Ing taun 2011, kanthi wontenipun éwah- ewahaning Kementerian Komunikasi dan Informasi, mila BRTI ugi ngalami éwah- éwahan. Kajawi Anggota KRT, waunipun ingkang dados Ditjen Postel éwah dados Ditjen SDPPI lan Ditjen PPI. Lan Anggota KRT ugi gantos saking 7 dados 9, kados makaten:

 1. Syukri Batubara (Dirjen PPI) sebagai Ketua
 2. M. Budi Setiawan (Dirjen SDPPI) sebagai Wakil Ketua
 3. Adiseno
 4. Heru Sutadi
 5. Danrivanto Budhiyanto
 6. M Ridwan Effendi
 7. Iwan Krisnadi
 8. Nurul Yakin Setyabudi
 9. Nonot Harsono

Periode 2012-2015Besut

Anggota BRTI periode 2012-2015 dipunlantik olèh Menkominfo Tifatul Sembiring tanggal 2 Mèi 2012.

 1. Muhammad Budi Setiawan, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos sebagai Ketua
 2. Syukri Batubara, Dirjen PPI sebagai Wakil Ketua

Anggota:

 1. Adiseno, Staf Khusus Kementerian Kominfo
 2. Didik Akhmadi
 3. Riant Nugroho
 4. Mohammad Ridwan Effendi
 5. Sigit Puspito Wigati Jarot
 6. Nonot Harsono
 7. Fetty Fajriati Miftach

Cathetan sukuBesut

 1. Visi dan Misi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (dipunundhuh tanggal 7 Pebruari 2013)
 2. Fungsi dan Wewenang (dipunundhuh tanggal 7 Pebruari 2013)