Basa Indonésia

basa Austronesia
(Kaelih saka Bahasa Indonesia)

Båså Indonésiå punikå nagarabåsånipun Indonésia. Båså Indonnesiå punikå sajatosipun carabåså Malayu ingkang dipunpituturaken ing tlatah Indonésiå

Indonésiå
Båså Indonésiå
Dituturaké ing Indonésiå
Gunggung panutur 43.000 yuta
Rumpun basa Cithakan:Infobox Language/genetic2
Sistem tulisan Latin (Alfabèt Indonésiå)
Braille Indonésiå
Status resmi
Basa resmi ing Indonésiå
Regulated by Badan Pengembangan dan Pembinaan Basa
Kodhe basa
ISO 639-1 id
ISO 639-2 ind
ISO 639-3 ind

Gunggungipun pårå panutur båså Indonésiå sawatawis 200 yutå jiwa.

SwantenBesut

SwarawidyaBesut

Punikå fonèm-fonèm båså Indonésiå. Kapisan punikå tabel fonèm swårå (Ind: vokal) lajeng tabel fonèm wyanjånå (Ind: konsonan).

Swårå
Ngarså Madyå Wingking
Tutup
Tutup-madyaå e ə o
Buka-madyå (ɛ) (ɔ)
Buka a

Båså Indonésiå ugi gadhah fonèm ayun swårå /ai/, /au/, and /oi/.

Wyanjånå (Konsonan)
Labial Apikal Postalveolar Palatal Velar Glotal
Nasal m n
ɲ ŋ  
Plosif p b t d     k g ʔ
Afrikat     ʧ ʤ      
Frikatif (f) s (z) (ʃ)   (x) h
Likwid   l r        
Aproksiman w     j    

Pènget: Swanten antawis tåndhå kurung punikå saged dipunwastani silih swanten, minångkå wyanjånå antårå tåndhå kurung punikå 'fonèm ampilan' (Ing: loan phonemes) milå punika fonèm-fonèm punikå naming wonten ing tembung-tembung ampilan kémawon.

ParipustakaBesut

Pranala njawiBesut

Wikibooks gadhah buku kanthi sesirah
Wikibooks gadhah buku kanthi sesirah

Pasinaon basa IndonésiaBesut

BausastraBesut