Balakanda utawa kitab kapisanan sajeroning Ramayana kang nyritakaké sang Dasarata nalika dadi ratu ing Ayodhya. Dasarata kang gadhah tahta uga gadhah garwa kang cacahé telu ya iku Saloka Dèwi Kekayi lan Sumitra. Dèwi Saloka patutan Rama,Dèwi Keyaki patutan Bharata lan Dèwi Sumitra patutan Lesmana lan Satrugna. Ing sawijiné dina Rama ngayud sayembara ing Wideha banjur jejodhoan déning Dèwi Sitan lan nglakoni palakrama.