Basa Indhonésia

basa Austronesia
(Kaelih saka Basa Indonesia)

Båså Indhonésiå punikå nagarabåsånipun Indhonésia. Båså Indhonnesiå punikå sajatosipun carabåså Malayu ingkang dipunpituturaken ing tlatah Indhonésiå

Indhonésiå
Båså Indhonésiå
Dituturaké ing Indonésiå
Gunggung panutur 43.000 yuta
Rumpun basa Cithakan:Infobox Language/genetic2
Sistem tulisan Latin (Alfabèt Indonésiå)
Braille Indonésiå
Status resmi
Basa resmi ing Indonésiå
Regulated by Badan Pengembangan dan Pembinaan Basa
Kodhe basa
ISO 639-1 id
ISO 639-2 ind
ISO 639-3 ind

Gunggungipun pårå panutur båså Indhonésiå sawatawis 200 yutå jiwa.

Swanten besut

Swarawidya besut

Punikå fonèm-fonèm båså Indhonésiå. Kapisan punikå tabel fonèm swårå (Ind: vokal) lajeng tabel fonèm wyanjånå (Ind: konsonan).

Swårå
Ngarså Madyå Wingking
Tutup
Tutup-madyaå e ə o
Buka-madyå (ɛ) (ɔ)
Buka a

Båså Indhonésiå ugi gadhah fonèm ayun swårå /ai/, /au/, and /oi/.

Wyanjånå (Konsonan)
Labial Apikal Postalveolar Palatal Velar Glotal
Nasal m n
ɲ ŋ  
Plosif p b t d     k g ʔ
Afrikat     ʧ ʤ      
Frikatif (f) s (z) (ʃ)   (x) h
Likwid   l r        
Aproksiman w     j    

Pènget: Swanten antawis tåndhå kurung punikå saged dipunwastani silih swanten, minångkå wyanjånå antårå tåndhå kurung punikå 'fonèm ampilan' (Ing: loan phonemes) milå punika fonèm-fonèm punikå naming wonten ing tembung-tembung ampilan kémawon.

Paripustaka besut

Pranala njawi besut

 
Wikibooks
Wikibooks gadhah buku kanthi sesirah
 
Wikibooks
Wikibooks gadhah buku kanthi sesirah

Pasinaon basa Indonésia besut

Bausastra besut