Basa Tengger

(Kaelih saka Basa Jawa Tengger)

Carabasa Tengger dicaturaké ing tlatah Gunung Brama kang kalebu wewengkon Pasuruan, Prabalingga, Malang lan Lumajang.

Ing Pasuruan, carabasa Tengger tinemu ing kacamatan Tosari, sabanjuré ing Prabalingga, tlatah kacamatan Sukapura, manawi Malang, carabasa Tengger dicaturaké ning wewengkon désa Ngadas, kacamatan Pancakusuma. Kang pamungkas, ing Lumajang dicaturaké ing wewengkon Ranupane, kacamatan Sendura.

Carabasa iki dianggep tedhaking basa Kawi lan tansah akèh njaga ukara-ukara kuna kang wis ora kerep dinggo ning Basa Jawa anyaran utamane ing basa padinan.

Upami :

  • reyang : aku, kang ngomong wong lanang
  • isun  : aku, kang ngomong wong wadon

Aksara a kang ana ing basa Jawa anyaran kawacan jejeg, ning Tengger kawacan miring. Panggah kaya basa wode yaiku basa Kawi.

Mugi mirsani besut