Bathik Cirebon punika jinis bathik ingkang khas saking kutha Cirebon, dados salah satunggaling sentra industri batik wonten ing tlatah Jawa iring kilen ingkang lestantun ngantos saniki. Sentra industri bathik punika Indramayu, Tasikmalaya, saha Garut. Cirebon punika sentra batik kuna ingkang mangayubagyo rupa pola bathik saking sentra-sentra industri batik saking kutha sanes wonten tlatah Jawa iring kilen.[1]

Motif batik Cirebon ingkang kondhang saha dados ikon kutha Cirebon punika motif Megamendung. Motif punika pralambang mendhung lambang saking kasuburan saha kauripan. Sujarah motif punika wonten gandheng cenengipun saking sujarah karawuhan para pecinan wonten ing Cirebon, inggih punika Sunan Gunung Jati ingkang pulakrama kaliyan wanita Tionghoa ingkang asma Ong Tie. Motif punika anggadahi gradasi warna ingkang sae, proses pandamelanipun langkung saking tiga prosesproses.[2]

SujarahBesut

Bathik ingkang wonten ing tlatah Cirebon punika wonten gandheng cenenge kaliyan kasultanan, inggih punika kasultanan Kasepuhan saha kasultanan Kanoman. Caranipun sumebare bathik Cirebob sami kaliyan caranipun bathik Yogya utawi Solo nuninggih kawiwitan saking keraton nuli dipuntepangaken ten masarakat keraton lumantar abdi dalem ingkang dalemipun wonten ing jawi kraton.[3]

Sadherengipun, seni mbatik punika namung dipunsinauni dening para putri kraton kangem ngisi kalodhangan wekdal. Ornamen bathik ingkang sampun lestantun punika ornamen Paksi Naga Liman, Siti Inggil, Kanoman, Taman Kasepuhan, saha Taman Sunyaragi. Bathik ingkang dipunkasilaken punika disebat batik keratonan.[1]

Salajengipun, masarakat Cirebon uga nyinauni seni bathik kangge barang sadean. Ornamen ingkang dipunkasilakan disebat pesisiran.[1]

  1. a b c Irin Tambirin. 2002. Batik Cirebon : Tinjauan Ornamen Batik Trusmi Cirebon. J Seni Rupa 2 (4): 1-13.
  2. fitinline.com. 9 Februari 2013. Batik Cirebon.
  3. Novelly, Cut. Ananda, Della Rizky. Triany, Kukuh. Fransiska, Melia, Seftiani, Rosa. 2012. Makalah Seni Budaya - Batik Indonesia. Lubuk Dalam : SMP Negeri 1 Lubuk Dalam, Siak. Provinsi Riau