Bedhil-bedhilan

Bedhil-bedhilan iku salah sijiné dolanan ing tlatah Jawa. Bedhil-bedhilan iku tembung dwilingga salin swara saka tembung bedhil kang ateges témbak. Dadi bedhil-bedhilan iku dolanan tembak-tembakan kang nggunakaké barang awujud bedhil kanggo témbak-témbakan.