Bhinneka Tunggal Ika

Sesanti nagari Indonesia punika Bhinneka Tunggal Ika ingkang asalipun saking Basa Jawi Kina kaliyan asring dipunpretal dados “Bènten-bènten anging tetep tunggal”.

Bhinneka Tunggal Ika

Ukara punika kutipan saking satunggiling kakawin Jawi Kina inggih punika kakawin Sutasoma, anggitanipun mpu Tantular rikala adeging karaton Majapahit sakiwa-tengenipun abad kaping 14.

Kakawin puniki astamiwa amargi ngajaraken toleransi antawis umat Hindhu Siwa kaliyan umat Buda.

Kutipan puniki saking pupuh 139, padha 5. Pada punika jangkepipun kados makaten:

Rwāneka dhātu winuwus Buda Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Jarwanipun:

Tiyang sanjang manawi Buda kaliyan Siwah punika kalih dat ingkang bènten.
Panci bènten, nanging kados pundi ta saged dipun-mangertèni?
Awit kaleresan Jina (Buda) kaliyan Siwah punika tunggal
Ajur-pecah punika, anging ugi tunggal. Boten saged darma kaleresan punika kalih.

Ugi pirsaniBesut