Pupuh (basa Sunda: Pepeuh) ya iku bentuk puisi tradhisional Jawa kang cacah wanda lan rimané tartamtu ing saben lariké. Ana 17 jinis pupuh, lan saben pupuhé duwèni sipat mirunggan lan kanggo tema carita kang béda-béda.

Jinising Pupuh

besut
 • Asmarandana, kanthi téma tresna asih pawongan marang sisihane, kanca, utawa kulawarga.
 • Balakbak, kanthi téma lawak, banyolan padinan.
 • Dhandhanggula, kanthi téma ketentreman.
 • Durma, kanthi téma muntab, anggak, greget.
 • Gambuh, kanthi téma sedhih, susah, kelaran.
 • Girisa, kanthi téma khayalan pawongan.
 • Jurudemung, kanthi téma bingung, masalah panguripan.
 • Kinanthi, kanthi téma ngentèniné pawongan.
 • Megatruh, kanthi téma gela.
 • Maskumambang, kanthi téma sedhih, prihatin.
 • Mijil, kanthi téma kasedhihan kang nuwuhaké pangarep-arep.
 • Pangkur, kanthi téma pangrasa sadurungé ngayahi jejibahan abot.
 • Pocung, kanthi téma muntab karo awake dhéwé.
 • Sinom, kanthi téma bungah.
 • Wirangrong, kanthi téma rasa wirang ngenani tumindake dhéwé.

Saliyané iku, ana uga pupuh sing ana ing budhaya liya, kaya ta pupuh-pupuh Sundha iki:

 • Lambang, kanthi téma banyolan kanthi aspèk renungan.
 • Ladrang, kanthi téma pasemon.

Lumrahé pupuh ditembangaké lan diiringi Kecapi lan Suling sarta piranti musik liyané.

Pranala njaba

besut