Mijil

Mijil iku tegesé lair utawa metu. Ing jajaran tembang macapat, Mijil lumrahé disèlèhké ing ngarep. Saben pada, tembang iki ana enem gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

 • 10-i
 • 6-o
 • 10-é
 • 10-i
 • 6-i
 • 6-u

TuladhaBesut

Mijil ing donya siniwi ratri
Kabèh durung katon
Amung anjali soca ing tembé
Lelaku alon siniji-siji
Nunggu mring wartaning
Sesotya satuhu

Cep menenga adhuh bocah manis
Aja gawé kagol
kae katon rembulané gedhé
Gilar-gilar cahyane nelahi
Ayo sun dolani
Sabisa-bisaku

NotasiBesut

Notasi iki salah sijiné gagrag kang isih dienggo rengeng-rengeng.

 1. 6-6-1^-2^-2^-2^-2^-2^-1^- 2_3
 2. 1^-6-1^-1^-2^-1^-2^
 3. 2^-3^-2^-1^-6-5-5-5-6_5-3
 4. 2-3-5-6-3-6-5-3-2-3
 5. 1^-2^-3^-2^-1^-6
 6. 3-5-5-5-5_6-5_3

Pranala njabaBesut

MACAPAT
Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa

Uga delengenBesut