Girisa (macapat)

Girisa iku kalebu tembang sekar ageng. Wateké wanti-wanti.

Guru wilangan lan guru laguBesut

Saben pada, tembang iki ana wolung gatra (larik), kanthi guru wilangan lan guru lagu:

8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a.

TuladhaBesut

Tuladha iki dijupuk saka Serat Witaradya anggitan Ki Ranggawarsita.

déné utamaning nata
bèr budi bawa leksana
liré bèr budi mangkono
lila legawa ing driya
agung dènya paring dana
anggeganjar saben dina
liré kang bawa leksana
anetepi pangandika.

Katrangan sateruseBesut

Tembung girisa iku sajatiné uga jenengé tembang kakawin girişa. Girişa iku wandané ana 16 lan struktur guru laghu-né kaya ngéné: UUU|UUU|---|--U|UUU|U.

SumberBesut

Pranala njabaBesut

MACAPAT
Alit
Mijil | Sinom | Dhandhanggula | Kinanthi | Asmarandana | Durma | Pangkur | Maskumambang | Pucung
Tengahan
Jurudemung | Wirangrong | Balabak | Gambuh | Megatruh
Ageng
Girisa