Bléncong iku sebutan ing pedhalangan kang ngrujuk marang piranti kanggo pepadhang. Wujudé kaya lampu téplok lang lumrahé diéntha-éntha kaya manuk Jatayu. Ana uga sing wujudé kaya cèlèngan kanthi swiwi. Bléncong digawé saka kayu utawa perunggu kanthi sumbu ing tengahé. Dian iki ngadhep kelir lan wewayangan dumadi saka cahyané.

Ing jaman saiki, bléncong isih digunakaké kaya déné kagunané kang sakawit. Lampu iku saiki diganti déning petromax utawa lampu listrik. Ana kalané dhalang uga migunakaĸé lampu halogén.

Ing jaman saiki, bléncong isih digunakaké kaya déné kagunané kang sakawit.Bléncong tetep bisa lestari ing bebrayan Jawa yèm pagelaran wayang kulit tansah disenengi bebrayan Jawa.