Buta Térong

(Kaelih saka Buta Terong)
Buta Terong

Buta Térong iku kalebu jinis wayang srambahan (dudu tokoh baku). Uga bisa diarani Buta Rucah. Jenéng Buta Terong digayutaké karo irung raksasa kang kaya woh terong. Irung kang gedhé banget iki ndadèkaké suarané sengau (bindeng) kaya wong kang irungé kasumbet (kena pilek/flu). Metuné buta térong iki racaké ana ing adengan pathet 9 (tengah wengi) sawisé perang kembang (satriya mangsa raksasa). Metuné wayang buta térong iki lagu-lagu kang gembira lan ènèrjik. Lumrahé digunakaké shalang kanggo agawé lucu pagelaran wayang. Ing akir carita Buta Térong palastra/tewas ing tangané [Punakawan (Garèng , Pétruk , Bagong)