Paraga iki béda karo Citrānggada

Citrānggadā (Sanskerta: चित्राङदा ; Citrāngadā) wonten ing salebeting wiracarita Mahabharata, inggih punika putrinipun Raja Citrasèna saking Manipun, salah satunggaling garwa Arjuna.