Tuduhaké menu pokok
Citrānggada चित्राङद
Sosok Citrānggada versi wayang.
Sosok Citrānggada versi wayang.
Déwanagari: चित्राङद
Asal: Hastinapura, Karajan Kuru
Sisihan:

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Citrānggada inggih punika putranipun Raja Santanu kaliyan Satyawati ingkang nomer satunggal[1]. Amargi Bisma sampun sumpah, manawi piyambakipun badhé boten rabi saha boten nglajengaken singgasana Hastinapura, Citrānggada dipundhaulah ingkang rama supados dados ratu[1]. Nalika Citrānggada dados ratu, Hastinapura dados tentrem, utamanipun Satyawati[2]. Nanging sadaya wau namung sawatara wekdal kemawon[2].

Citrānggada inggih punika ratu ingkang remen perang[3]. Wiyaripun Karajan Hastina punika sampun boten dipunetang, punapa malih sasampunipun dipuntambah déning laladan ingkang dipunkalahaken[3]. Kasil punika boten namung paring paedah dhumateng Citrānggada, nanging ugi ndadosaken Hastina gadhah musuh sanèsipun[3]. Para ratu ingkang dipunkalahaken déning Citrānggada boten remen kaliyan tindak-tandukipun ingkang sewenang-wenang ugi boten gadhah wibawa ingkang saé[3]. Culikanipun malih, Raja Citrānggada punika boten mawas dhiri. Langkung kathah karajan ingkang dipunkalahaken, panjenenganipun langkung angkuh[3].

Tanpa dipunduga-duga, Hastinapura manggihi petaka[2]. Wonten kiriman serat saking ratu ingkang wujudipun gandarwa, namanipun ugi sami, nun inggih Citrānggada[2]. Wosing serat punika nantang ratu Citrānggada saking Hastinapura[2]. Panjenenganipun duka, amargi kalih ratu ingkang gadhah asma sami, boten angsal gengsang sesarengan wonten saktunggal jaman[2]. Citrānggada gadhah penggalih manawi salah satunggaling saking ratu punika kedah séda[2]. Citrānggada putra Santanu sarujuk nampi tantangan kasebat[2]. Salajengipun Citrānggada putra Santanu perang kaliyan Citrānggada gandarwa wonten ing kurusetra[2]. Saksampunipun perang ingkang kadadosan tigang sasi, Citrānggada putra Santanu palastra, lajeng kakuwasananipun dipungantosaken rayinipun, inggih punika Wicitrawirya[2]. Sadèrèngipun séda, Citrānggada dèrèng naté nikah, pramila boten gadhah katurunan[2].

Tindak-tandukipun Citrānggada punika boten namung dipunsengit déning para ratu ingkang dipunkalahaken, nanging ugi para Déwa[3]. Pramila makaten, panjenenganipun boten angsal nindakaken punapa kemawon ingkang ndadoskaen culikanipun tiyang ngagesang [3]. Perang-perang ingkang dipunwontenaken Citrānggada punika ndadosaken para wanita janda, para laré dados piyatu (kelangan bapak), saha para mudha tiwas ing peperangan[3].

RujukanBesut