Citranggada

(Kaelih saka Citrānggada)
Citrānggada चित्राङद
Sosok Citrānggada versi wayang.
Sosok Citrānggada versi wayang.
Déwanagari: चित्राङद
Asal: Hastinapura, Karajan Kuru
Sisihan:

Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Citrānggada inggih punika putranipun Raja Santanu kaliyan Satyawati ingkang nomer satunggal[1]. Amargi Bisma sampun sumpah, manawi piyambakipun badhé boten rabi saha boten nglajengaken singgasana Hastinapura, Citrānggada dipundhaulah ingkang rama supados dados ratu[1]. Nalika Citrānggada dados ratu, Hastinapura dados tentrem, utamanipun Satyawati[2]. Nanging sadaya wau namung sawatara wekdal kemawon[2].

Citrānggada inggih punika ratu ingkang remen perang[3]. Wiyaripun Karajan Hastina punika sampun boten dipunetang, punapa malih sasampunipun dipuntambah déning laladan ingkang dipunkalahaken[3]. Kasil punika boten namung paring paedah dhumateng Citrānggada, nanging ugi ndadosaken Hastina gadhah musuh sanèsipun[3]. Para ratu ingkang dipunkalahaken déning Citrānggada boten remen kaliyan tindak-tandukipun ingkang sewenang-wenang ugi boten gadhah wibawa ingkang saé[3]. Culikanipun malih, Raja Citrānggada punika boten mawas dhiri. Langkung kathah karajan ingkang dipunkalahaken, panjenenganipun langkung angkuh[3].

Tanpa dipunduga-duga, Hastinapura manggihi petaka[2]. Wonten kiriman serat saking ratu ingkang wujudipun gandarwa, namanipun ugi sami, nun inggih Citrānggada[2]. Wosing serat punika nantang ratu Citrānggada saking Hastinapura[2]. Panjenenganipun duka, amargi kalih ratu ingkang gadhah asma sami, boten angsal gengsang sesarengan wonten saktunggal jaman[2]. Citrānggada gadhah penggalih manawi salah satunggaling saking ratu punika kedah séda[2]. Citrānggada putra Santanu sarujuk nampi tantangan kasebat[2]. Salajengipun Citrānggada putra Santanu perang kaliyan Citrānggada gandarwa wonten ing kurusetra[2]. Saksampunipun perang ingkang kadadosan tigang sasi, Citrānggada putra Santanu palastra, lajeng kakuwasananipun dipungantosaken rayinipun, inggih punika Wicitrawirya[2]. Sadèrèngipun séda, Citrānggada dèrèng naté nikah, pramila boten gadhah katurunan[2].

Tindak-tandukipun Citrānggada punika boten namung dipunsengit déning para ratu ingkang dipunkalahaken, nanging ugi para Déwa[3]. Pramila makaten, panjenenganipun boten angsal nindakaken punapa kemawon ingkang ndadoskaen culikanipun tiyang ngagesang [3]. Perang-perang ingkang dipunwontenaken Citrānggada punika ndadosaken para wanita janda, para laré dados piyatu (kelangan bapak), saha para mudha tiwas ing peperangan[3].

RujukanBesut

  1. a b [1], Dipun undhuh tanggal 23 September 2012.
  2. a b c d e f g h i j k [2], Dipun undhuh tanggal 4 November 2012.
  3. a b c d e f g h [3], Dipun undhuh tanggal 26 Oktober 2012.
Kang sadurungé
Santanu
Dinasti Candra,
keturunan Kuru

Raja Hastinapura
Kang sawisé
Wicitrawirya
Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wirata | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa

Cithakan:Tokoh sajeroning mitologi hindu