Kicaka

Kicaka utawi Kichaka utawi Keechaka (basa Sanskerta: किचक) wonten salebeting wiracarita Mahabharata, minangka saduluripun Sudesna, permaesuri saking raja Wirata, raja wonten ing Karajan Matsya. Kicaka dipunpejahi déning Bima nalika para Pandawa nyamar wonten ing nagari Raja Wirata.