Sanjaya (Dewanagari: संजय; IAST: Sañjaya) ing basa Sanskerta, kanthi barès tegesé "Wong kang menang" utawa "Wong kang jaya". Sanjaya iku putrane Yamawidura. Sanjaya duwé adhi kang jenenge Yuyutsuh.[1] Sanjaya iku bagus, asipat jujur, setia, temen, tlaten, ngabekti marang wong tuawane. Saliyané iku Sanjaya sabar lan pinter carita. Déning bapake, Sanjaya didhawuhi dadi pengasuh uga pengawale Prabu Drestarastra, pak dhene kang wuta wiwit lair. Sanjaya diwènèhi kasekten déning simbahe kang namane Abiyasa.

Prasasti Canggal kang diserat Sanjaya.

Sanjaya bisa weruh sakabehing prastawa nalika Perang ing Kurukshetra saka jero Kraton Hastinapura. Sanjaya bisa ngerti apa kang diucapake antarané Kresna lan Arjuna, sadurungé Perang ing Kurukshetra kawiwitan. Pacelathon antarané Kresna lan Arjuna iku dikenal kanthi sesebutan Bhagawadgita. Ing kitab Bhagawad Gita, uga ana Sanjaya uvāca (संजय उवाच; tegesé "Sanjaya celathu") kang miwiti pacelathon antarané Kresna lan Arjuna. Dadi, pacelathon kang ana ing Bhagawadgita iku pacelathon kang dicelatukake manèh déning Sanjaya.

Sakebehing prastawa perang iku banjur dicaritakake marang Prabu Drestarasta kanthi cetha. Prabu Drestarasta mung bisa nangis yèn ngerti putrane ana kang tiwas. Sawisé prang Bharatayuda rampung, Astine dibalikake menyang Pandawa. Sanjaya isih tetep setia marang Prabu Drestarasta lan Dewi Gendari nalika lumebu alas Dandaka kanggo moksa.Lestarikan budaya kita kalau bukan kita yg melestarikan siapa lagi.

Cathetan sikil

besut
  1. Solikhin lan Ki Waluyo. 2007. Mengenal Tokoh Wayang Jilid Empat. Surakarta: Asih Jaya. Halaman 83-84.
Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wiratha | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa