Prabu Parikesit ya Prabu Kresna Dipayana yaiku ratu ing Negara Ngastina.[1] Prabu Parikesit putrané Radèn Angkawijaya/Abimanyu satriya ing Plangkawati kaliyan premesuri Dèwi Utari, putri Prabu Matswapati karo Dèwi Ni Yustinawati saka nagara Wiratha. Sabubare perang Brantayuda lan Pandhawa padha surut, Parikesit kang duwe hak praja ing Ngastina. Nanging amarga durung diwasa, lakuné paprentahan ditindakaké déning Utari. Sawisé ngancik diwasa Parikesit kajumenengaké ratu déning Resi Jaladara, ya Prabu Baladewa kang wis madeg Pandhita.

Parikesit

Parikesit dadi puncering sejarah pangiwa para ratu ing tanah Jawa bisa sambung getih karo Pandhawa.[2]

Garwa lan putra besut

  • Dèwi Satapèn peputra Radèn Yudayana,
  • Dèwi Dhangan peputra
  • Radèn Ramayana
  • Dèwi Impun peputra Radèn Ramaprawa
  • Dèwi Geneng[3]

Deleng uga besut

Pranala njaba besut

Rujukan besut

  1. Pustaka, Balai. Serat Padhalangan Ringgit Purwa - 1930, 1932 (ing basa Jawa).
  2. Padmasusastra. Layang Bauwarna - 1898 (ing basa Jawa).
  3. https://www.sastra.org/bahasa-dan-budaya/wayang/1684-padhalangan-ringgit-purwa-jilid-34-balai-pustaka-1930-1932-377?k=parikesit
Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa
Para paraga
Dinasti Kuru Paraga liya
Santanu | Gangga | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dretarastra | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madri | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sahadewa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Hidimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wiratha | Kicaka | Krepa | Drona | Aswatama | Ekalawya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janamejaya | Resi Byasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladewa | Drupada | Hidimba | Drestadyumna | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Radha
Topik kagandhèng
Pandawa | Korawa | Hastinapura | Indraprastha | Krajan ing Mahabharata |
Perang ing Kurukshetra | Bhagawad Gita | Krajan Kuru | Silsilah Pandawa lan Korawa