Babruwahana kapendhet saking basa Sansekerta Babruvahana utawi Babhruvahana tegesipun sipat ingkang wonten ing wiracarita Mahabharata, epik Hindhu. Panjenenganipun inggih punika salah satunggaling putra Arjuna kaliyan Citrānggadā - putrinipun Manipura.

Lukisanipun Babruwahana wonten ing taun 1598

Babruwahana dipunsuwun dados raja wonten ing Manipura kanggé nggantosaken simbahipun.