Wonten salebeting wiracarita Mahabharata, Utari (Dewanagari: उटरा; IAST: Uttarā) inggih punika putri Raja Wiratha saking Karajan Matsya. Nalika naskah Mahabharata dipunsadur wonten ing basa Jawa Kuna, tokoh Utarā dipun-gantos namanipun dados Utari. Nalika cariyosipun Mahabharata dipunpentasaken wonten ing pewayangan, para dhalang langkung remen ngagem asma Utari.