Basa Jawa Kuna

Rupa basa Jawa paling lawas sing dituturaké wong-wong ing wewengkon Jawa bang tengah sisih wétan lan Jawa bang wétan.
Aksara Latin
     
Bhāṣa Jawa, Bhāṣa Kawi
Dipituturaké ing: Jawa, Madura, Bali
Kapunahan Owah dadi basa Jawa Tengahan ing abad kaping-13
Rumpun Basa
Klasifikasi:
basa Austronesia

 basa Melayu-Polinesia
  basa Melayu-Polinesia Kulon
   basa Sundik
    Basa Jawa Kuna

Status Resmi
basa mati
Kode Basa
ISO 639-1 ...
ISO 639-2 ...
SIL ...

Basa Jawa Kuna (krama Basa Jawi Kina) iku basa Jawa kang dipigunakaké wiwit kurang luwih abad kaping 9 nganti abad kaping 14. Basa Jawa Kuna kahanané isih bisa disinaoni jaman saiki amarga nalika iku basa iki wis ditulis. Basa Jawa Kuna akèh prabawa saka tembung Sansekerta. Akèh paninggalan prasasti lan karya sastra kang tinemu. Yèn prasasti-prasasti iki racaké ditulis ing watu utawa tembaga mawa aksara Jawa Kuna. Nanging yèn karya sastra racaké diawètaké ing Bali lan Lombok mawa naskah rontal, sanadyan uga ana naskah Jawa Kuna saka Jawa dhéwé, Tatar Sundha, lan Madura.

Conto basa Jawa Kuna

besut
  • Kunang kacaritanikanang amawa phalaning jambu, sânak ikang nāga Takṣaka tumutur sakêng pātāla, ikang Takṣaka munggwing sunguting jambu. Ikang brāhmana mamawa jambu, ri huwusing jambu kawwat, mangunyakěn wedaśānti mangastungkārājaya-jaya mantra.
Jarwa lumrah

'*Déne caritané kang nggawa woh jambu, seduluré naga Taksaka, mèlu saka ing dhasaring bumi, si Taksaka dumunung ing sunguting jambu. Sang Brahmana ngasta jambu, ing sawisé jambuné kaatur, ngunèkaké pepujèn wéda, memuji slamet lan unggul mantra

Prabédan antara basa Jawa Kuna lan basa Kawi

besut

Basa Kawi iku basa kasusastran. Basa iki bisa dhedhasar basa Jawa Kuna, nging durung temtu.

Réferènsi

besut
  • W.J.S. Poerwadarminta. 1953. Sarining Paramasastra Djawa. Djakarta: Noordhoff-Kolff
  • Marsono. 2011. Morfologi-Basa Indonésia dan Nusantara. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press