Prasasti

tulisan kang diukiraké utawa diguritaké ing barang
     

Prasasti punika sadaya wujud seratan ingkang boten sinerat ing dlancang, nanging wonten ing barang ingkang atos, kados ta séla, tembaga, lan sapanunggalanipun. Anggènipun manggihi prasasti ing satunggal panggènan saged ndadosaken panggènan wau situs arkéyologi uga pratandha rampungipun jaman prasajarah ing laladan wau. Èlmu ingkang naliti warna-warna prakawis bab prasasti kawastanan épigrapi.

Ugi priksani

besut